Cargo Boxes for EZGO Marathon

Steel Utility Box w/ Mounting Kit, E-Z-Go Marathon
Regular price: $258.83
Online only: $243.60
Aluminum Utility Box w/ Mounting Kit, E-Z-Go Marathon
Regular price: $416.50
Online only: $392.00