Cargo Boxes for EZGO Marathon

RHOX Steel Utility Box w/ Mounting Kit, E-Z-Go Marathon
Regular price: $618.00
Online only: $550.00
RHOX Aluminum Utility Box w/ Mounting Kit, E-Z-Go Marathon
Regular price: $750.00
Online only: $668.00